Leveringsvoorwaarden voor de Grafische Industrie

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn van toepassing de Leveringsvoorwaarden voor de Grafisch Industrie, gedeponeerd onder nummer 68/2007, ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam.

Download leveringsvoorwaarden